Önemli Tarihler
 • Kongre Tarihleri
  27-31 Mayıs 2020
 • Bildiri (Sözel ve Poster) Son Gönderim Tarihi
  27 Mart 2020
 • Bildiri (Sözel ve Poster) Değerlendirme Sonuçları Kabul-Red Bildirim Tarihi
  17 Nisan 2020
 • İndirimli Kayıt-Konaklama Ücretleri için Son Başvuru Tarihi
  15 Mart 2020
 • E-Poster Son Gönderim Tarihi
  22 Nisan 2020

Davet

Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Ankemistler,

Sizlere 35. ANKEM Kongresinin 27-31 Mayıs 2020 tarihinde Maritim Beach Otel-Belek’te gerçekleştirileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.Bu kongremizde hem çocuk hem erişkinlerde infeksiyon hastalıkları ve akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili bütünleyici ve hasta odaklı konular ele alınacak; infeksiyon hastalıklarında epidemiyolojik değerlendirmeler, farmakoekonomik yaklaşım, çocukluk ve erişkin aşılamaları, antibiyotik direnci, akılcı antibiyotik kullanım ilkeleri, cerrahi ve kritik hasta enfeksiyonları dahil güncel konular temel tıp, dahili ve cerrahi alanında yetkin bilim insanları tarafından sunulacak ve hep birlikte tartışılacaktır.

Kongremiz her zaman olduğu gibi Enver Tali Çetin konferansı ve ANKEM Meydanı ile başlayacak, kahvaltılı interaktif oturumlar, genel oturum ve paneller ve eğitici ve tartışmalı sözel ve poster bildirilerinin yanı sıra doyurucu sosyal programlar ile sürdürülecektir.

Bilimsel Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonrası sözlü ve poster sunularını Kongremizde sunacak olan belirli sayıda araştırmacıya ANKEM Derneği tarafından katılım ve konaklama bursu verileceğini de duyurmak istiyoruz.

35. ANKEM Kongremizin geçen yıl ve önceki yıllarda olduğu gibi, sizlerin katkılarıyla daha da zenginleşeceğine ve yüksek bilimsel düzey ve kalitede geçeceğine inanıyor, Kongremize sunu ve katılımları ile destek verecek tüm meslektaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

35. ANKEM Kongresinde Belek’te birlikte olmak ümidiyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Kongre Başkanları

Prof. Dr. Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Prof. Dr. Derya AYDIN

35. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi © 2020