Bilimsel Program

28 Ekim 2020, Çarşamba
16:00 - 16:30 Tanışma, Hoşgeldiniz
16:30 - 16:45 Açılış Konuşmaları
16:45 - 18:15

ANKEM MEYDANI

Geçmişten Geleceğe Yediklerimiz, Biz ve Sağlığımız

Oturum Başkanı: Esin Şenol

Geçmişten Geleceğe Yediklerimiz, Biz ve Sağlığımız
Murat Baş

Sürdürülebilir Tarım, GDO ve Gıda Mikrobiyolojisi
Ahmet İpek

Tarımda Mikrobiyom
Ener Çağrı Dinleyici

18:15 - 19:15 ENVER TALİ ÇETİN KONFERANSI

Oturum Başkanı: Tansu Salman

İklimle Değişen Sağlık
Çiğdem Kayacan
19:15 - 20:00 Ara
21:15 - 22:00 GECE OTURUMU - 1

NOBEL Oturumu

Nobel Ödüllerinin Önemi
Tansu Salman

2019 Tıp ve Fizyoloji NOBEL Ödülünün Getirdikleri ve Düşündürdükleri
Emin Kansu
29 Ekim 2020, Perşembe
  Nergis Salonu Çiğdem Salonu
08:00 - 08:45 Kahvaltılı Oturum - 1

Aşı Pratiğinde Sık Sorulan Sorular

Erişkinde
Esin Şenol

Çocukta
Selda Hançerli Törün
Kahvaltılı Oturum - 2

İmmun Baskılanmış Konakta Enfeksiyonlardan Korunma
Gökhan Metan
08:45 - 09:00 Ara
09:00 - 09:45

KONFERANS

Oturum Başkanı: Sercan Ulusoy

Akılcı Antibiyotik Kullanımı; Ayaktan Hastada Prensipler
Oğuz Reşat Sipahi

09:45 - 10:30 KONFERANS

Oturum Başkanı: Halis Akalın

Sağlık Çalışanı Enfeksiyon Riskleri ve Yönetimi
Recep Öztürk
10:30 - 10:45 Ara
10:45 - 11:30  
11:30 - 12:30 Uydu Sempozyum - 1
12:30 - 13:30 Öğle Arası
13:30 - 15:00 DAS Paneli

Hangi Antiseptik / Ne Zaman?

Oturum Başkanları: Bülent Gürler, Duygu Perçin

El Antisepisinde Yeni Yaklaşımlar
Gülden Ersöz

İnvaziv Girişimlerde Deri ve Mukoza Antisepsisi
Elif Doyuk Kartal

Pre ve Post op Yara Bakımı ve Antisepsisi
Güven Çelebi
PANEL

Intraabdominal İnfeksiyonlar

Oturum Başkanları: Semih Baskan - Ahmet Dinççağ

Nasıl Örnek Alırım?
Tutku Soyer

Nasıl Örnek Beklerim?
Nezahat Gürler

Nasıl Tedavi Planlarım?
Vildan Avkan Oğuz
15:00 - 15:45 MİNİ PANEL

Bilimsel Makale Okuma-Yazma ve Sunumda (Sözel ve Poster) İpuçları

Oturum Başkanları: Emin Sami Arısoy, Derya Aydın

Bilimsel Makale, Nasıl İyi Okuruz, Nasıl İyi Yazarız?
Özgen Eser

Bilimsel Toplantılarda Sözlü-Poster Sunumu, Nasıl İyi Sunarız
Emin Sami Arısoy
15:45 - 16:15 Ara
16:15 - 17:45 PANEL

Rehberler Eşliğinde Sepsis; 360o

Oturum Başkanları: İsmail Cinel, Engin Arısoy

Yenidoğan
Solmaz Çelebi

Çocuk
Bülent Cengiz

Erişkin
İsmail Cinel
PANEL

Acil / Yoğun Bakım Ünitesi / Hemato-Onkoloji Kritik Hastalarında Olgularla Psikososyal ve Hukuki Sorunlar

Oturum Başkanları: Mustafa Hacımustafaoğlu, Mehmet Akif İnanıcı

Zor Hasta/Hasta Sahibinin Psikososyal Yönetimi
Selçuk Kırlı

Hekimin Sorumluluğu
Mehmet Akif İnanıcı

Hukuki Bakış Açısı
Av.Tanıl Başkan
17:45 - 19:00 Nergis Salonu Çiğdem Salonu
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1

Oturum Başkanları: Emin Sami Arısoy, Gülşen Hasçelik, Mustafa Tireli
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2

Oturum Başkanları: Özgen Eser, Yasemin Heper,
Yılmaz Başar
Zakkum Salonu Zeytin Salonu
POSTER BİLDİRİ OTURUMU 1

Oturum Başkanları: Tutku Soyer, Solmaz Çelebi,
Esra Koçoğlu
POSTER BİLDİRİ OTURUMU 2

Oturum Başkanları: Elif Doyuk Kartal,
Dolunay Gülmez Kıvanç, Selda Hançerli Törün
21:00 - 22:00 GECE OTURUMU - 2

Tıbbın Tarihsel Temelleri;
Koslu Hipokrat, Bergamalı Galen, Buharalı İbni Sina

Kadircan Keskinbora
30 Ekim 2020, Cuma
  Nergis Salonu Çiğdem Salonu
08:00 - 08:45 Kahvaltılı Oturum - 3

Besin Zehirlenmeleri
Firdevs Aktaş
Kahvaltılı Oturum - 4

İntrauterin Enfeksiyon Yönetimi

Gebede Değerlendirme ve Yönetim
Yasemin Heper

Bebekte Değerlendirme ve Yönetim
İlker Devrim
08:45 - 09:00 Ara
09:00 - 10:30 PANEL

Aşı Paneli

Oturum Başkanları: Mehmet Ceyhan, Mustafa Hacımustafaoğlu

Rotavirus
Ateş Kara

HPV
Ayper Somer

Meningokok
Mehmet Ceyhan
10:30 - 10:45 Ara
10:45 - 11:30 KONFERANS

Oturum Başkanı: İrfan Şencan

Aşı ile Korunulabilen Hastalıklarda Farmakoekonomi
Mehmet Ceyhan
11:30 - 12:30 Uydu Sempozyum - 2
12:30 - 13:30 Öğle Arası
13:30 - 14:15 MİNİ PANEL

Aşı Takviminde Olmayan Aşılar ve Seyahat Aşıları

Oturum Başkanları: Nuran Salman, Ayper Somer

Çocukta Ulusal Aşı Takviminde Olmayan Aşılar
Ayper Somer

Seyahat Aşıları
Firdevs Aktaş
OLGU TARTIŞMASI

Oturum Başkanları: Ahmet Dinççağ, Semih Baskan

Olgularla Cerrahi Enfeksiyonlar
Fatih Ata Genç

Cerrahide Beklenmeyen Enfeksiyonlar
Kaan Gök
14:15 - 15:00 KONFERANS

Oturum Başkanı: Sercan Ulusoy

Karbapenem Dirençli K. pneumoniae Enfeksiyonları; Tedavi ve Önleme
Halis Akalın
MİNİ PANEL

Sendromik Paneller ve Yeni Coronavirus Enfeksiyonu

Oturum Başkanları: Tanıl Kocagöz, Sebahat Aksaray

Sendromik Paneller ve Maliyet Etkinlikleri
Tanıl Kocagöz

Yeni Coronavirus: Yeni Ortaya Çıkan Bir Enfeksiyon Hastalığı
Ergin Çiftçi

15:00 - 15:45 MİNİ PANEL

Cinsel İstismar Olgularında Enfeksiyon Değerlendirmesi; Çocuk ve Erişkinde

Oturum Başkanları: Derya Aydın, Engin Arısoy

Psikososyal ve Adli Değerlendirme
Mehmet Akif İnanıcı

Enfeksiyon Değerlendirmesi, Yönetimi ve Korunma
KONFERANS

Oturum Başkanı:
Tutku Soyer

Radyolojik Tanı ve Ayırıcı Tanıda Batın Görüntülemesi, Olgularla

Gürsel Savcı
15:45 - 16:15 Ara
16:15 - 17:45 PANEL

COVID-19

Oturum Başkanları:Volkan Korten, Ateş Kara

İçerik kısa süre sonra ilan edilecektir.
MİNİ PANEL
16:15-17:00

Antibiyotik Biyoyararlanımı, Eşdeğer İlaç ve Klinik Kullanımı
Yağız Üresin, Selçuk Şen
Alımdan Yoruma Kan Kültürlerinin Akılcı Değerlendirilmesi

Oturum Başkanları: Gülşen Hasçelik, Sebahat Aksaray

Doğru Alıyor muyuz?
Esra Koçoğlu

Nasıl Yorumluyoruz?
Gülşen Hasçelik

17:45 - 19:00 Nergis Salonu Çiğdem Salonu

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3

Oturum Başkanları: Emin Sami Arısoy, Gülşen Hasçelik, Mustafa Tireli

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4

Oturum Başkanları: Özgen Eser, Yasemin Heper,
Yılmaz Başar

Zakkum Salonu Zeytin Salonu

POSTER BİLDİRİ OTURUMU 3

Oturum Başkanları: Tutku Soyer, Solmaz Çelebi,
Esra Koçoğlu

POSTER BİLDİRİ OTURUMU 4

Oturum Başkanları: Elif Doyuk Kartal,
Dolunay Gülmez Kıvanç, Selda Hançerli Törün

21:00 - 22:00 GECE OTURUMU - 3

Arılar, Arı Ürünleri ve Sağlık

Bal Arısı Dünyası ve Apiterapi
Levent Aydın

Bal, Arı Poleni ve Sağlık

Mesut Ertan Güneş
31 Ekim 2020, Cumartesi
  Nergis Salonu Çiğdem Salonu
08:00 - 08:45 Kahvaltılı Oturum - 5

Hasta Başı Tanı Testleri
Barış Otlu
Kahvaltılı Oturum - 6

Kateter Enfeksiyonları
Fatih Ata Genç, Oğuz Reşat Sipahi
08:45 - 09:00 Ara
09:00 - 10:30 PANEL

Ülkemizde Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar; Neredeyiz, Dünya İle Kıyaslama ve UHESA Yorumları

Oturum Başkanları: İrfan Şencan, Yeşim Çetinkaya Şardan

Dünyada Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar Durum ve Önleme Stratejileri
Yeşim Çetinkaya Şardan

Türkiye'de Durum Neredeyiz?
İrfan Şencan

SBİE Değerlendirme Ölçütleri ve UHESA Yorumları
Can Hekimoğlu
PANEL

Rehberler Eşliğinde Toplum Kökenli Pnömoniler, Klinik, Tanı ve Yönetim

Oturum Başkanları: Recep Öztürk, Bülent Cengiz

Erişkinde
Ali Mert

Çocukta
Ergin Çiftçi

10:30 - 10:45 Ara
10:45 - 11:30 Antibiyotikler; Güncel Durum

Oturum Başkanları: Halit Özsüt, Halis Akalın

Eski Antibiyotikler, Yeni Kullanımlar
Halis Akalın

Yeni Gelecek Antibiyotikler
Halit Özsüt
11:30 - 12:30 Nergis Salonu Çiğdem Salonu
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 5

Oturum Başkanları: Emin Sami Arısoy, Gülşen Hasçelik, Mustafa Tireli
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 6

Oturum Başkanları: Özgen Eser, Yasemin Heper,
Yılmaz Başar
Zakkum Salonu Zeytin Salonu

POSTER BİLDİRİ OTURUMU 5

Oturum Başkanları: Tutku Soyer, Solmaz Çelebi,
Esra Koçoğlu

POSTER BİLDİRİ OTURUMU 6

Oturum Başkanları: Elif Doyuk Kartal,
Dolunay Gülmez Kıvanç, Selda Hançerli Törün

12:30 - 13:30 Öğle Arası
13:30 - 15:00 PANEL

Üriner Sistem Enfeksiyonları: 2020

Oturum Başkanları: Filiz Akata, Halit Özsüt

Üropatojenler : Direnç 2020
Aslı Karadeniz

Sistit : Yeni Rehberler
Filiz Akata

Yaşlılarda Asemptomatik Bakteriüri ve Yineleyen İnfeksiyonlar
Halit Özsüt
PANEL

Mantar Enfeksiyonları; 360o

Oturum Başkanları: Gülşen Hasçelik, Firdevs Aktaş

Aspergillus Enfeksiyonları Tanı-Klinik ve Tedavi
Dolunay Gülmez Kıvanç, Zekaver Odabaşı

Kandida Enfeksiyonları Tanı-Klinik ve Tedavi
Dolunay Gülmez Kıvanç, Zekaver Odabaşı
15:00 - 15:45 KONFERANS

Oturum Başkanı: Mustafa Hacımustafaoğlu

İnfluenzada Hangi İlaç? Ne Zaman? Kime?
Serhat Ünal
MİNİ PANEL

Klinik Nütrisyon ve Enfeksiyonlar

Oturum Başkanları: Osman Abbasoğlu, Tutku Soyer

Malnütrisyon; Tanı ve Önemi
Osman Abbasoğlu

Beslenme Destek Tedavisi İle Hastane Enfeksiyonları Azaltılabilir mi?
Yusuf Özoğul
15:45 - 16:30 Nergis Salonu Çiğdem Salonu

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 7

Oturum Başkanları: Emin Sami Arısoy, Gülşen Hasçelik, Mustafa Tireli

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 8

Oturum Başkanları: Özgen Eser, Yasemin Heper,
Yılmaz Başar

Zakkum Salonu Zeytin Salonu

POSTER BİLDİRİ OTURUMU 7

Oturum Başkanları: Tutku Soyer, Solmaz Çelebi,
Esra Koçoğlu

POSTER BİLDİRİ OTURUMU 8

Oturum Başkanları: Elif Doyuk Kartal,
Dolunay Gülmez Kıvanç, Selda Hançerli Törün

01 Kasım 2020, Pazar
09:00 - 09:45 KONFERANS

Hasta - Hekim İletişimi
Ahmet Dinççağ
09:45 - 10:45 PANEL

Son Bir Yılda Politika Değiştiren/Değiştirebilecek Yayınlar

Oturum Başkanları: Sebahat Aksaray, Tutku Soyer

Mikrobiyoloji
Derya Aydın

Enfeksiyon
Oğuz Reşat Sipahi

Çocuk Enfeksiyon
Edanur Yeşil
10:45 - 11:00 Ara
11:00 - 12:00 Genel Değerlendirme ve Ödül Töreni
Kapanış
35. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi © 2020